o nas

Zakład Drzewny Napiwoda Sp. Z o.o. powstał 21.06.2002 roku. W celu rozpoczęcia działalności Spółka nabyła tartak od “PAGED” S.A. w Warszawie. W roku 1945 powstała w Olsztynie Dyrekcja Lasów Państwowych Okręg Mazurski, w której strukturze był tartak w Napiwodzie. Do 01.01.1995 roku w strukturze Lasów Państwowych istniał Rejon Przemysłu Leśnego. Następnie utworzono Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Olsztynie, które istniało do 1975 roku. Od 1975 roku tartak w Napiwodzie należał do Olsztyńskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Olsztynie. Następnie OPPD w Olsztynie nabył “PAGED” S.A. w Warszawie. Zakład Drzewny Napiwoda Sp. z o.o. położony jest pomiędzy Nidzicą a Szczytnem w Lasach Napiwodzko-Ramuckich. Nasza siedziba znajduje się w miejscowości Napiwoda, gmina Nidzica, powiat Nidzicki w województwie warmińsko-mazurskim.

Przedmiotem działalności naszej spółki jest produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja, suszenie drewna oraz produkcja wyrobów na potrzeby stolarskie, ciesielkie, dla budownictwa i przemysłu meblarskiego. Pozyskujemy zrębki dla przemysłu celulozowego, trociny i korę częściowo spalamy w kotłowni a pozostałą sprzedajemy. Strategia rozwoju Zakładu Drzewnego Napiwoda Sp. z o.o. jest oparta na wykorzystaniu lokalnej bazy surowcowej i tworzenia dobrego wizerunku w oczach aktualnych jak i przyszłych klientów, firm współpracujących oraz Lasów Państwowych.

Bazą surowcową naszego tartaku, jest olbrzymi obszar Puszczy Napiwodzko – Ramuckiej zwanej inaczej Lasami Napiwodzko-Ramuckimi. Olbrzymi kompleks leśny graniczy od wschodu z Puszczą Piską, od południa z Puszczą Kurpiowską, od zachodu z Lasami Taborskimi i od północy z lasami środkowej Łyny. Obejmują one obszar 150 tyś. ha

 

TRADYCJE PRZEROBU DREWNA

Otaczające Napiwodę lasy zwane Napiwodzkimi od niepamiętnych czasów były wykorzystywane przez człowieka. W Lasach Napiwodzkich istniały różne obiekty przemysłowe związane z pozyskaniem i przerobem drewna z okolicznej puszczy. Na początku XVII wieku istniały tartaki w Łynie i Napiwodzie. Drewno, potaż i inne produkty miejscowego przemysłu drzewnego wywożono i spławiano rzekami: Omulew, Narwią, Bugiem aż do Wisły i dalej do Gdańska. Ciekawostką było, że rzeka Omulew oddalona od Napiwody o ok. 10 km była w XV wieku nie tylko spławna, ale i żeglowna, pływały po niej statki. Okres wzmożonej kolonizacji w latach 1500 – 1800 poważnie nadwerężył lesistość tej krainy. Zmalała ona do nieco ponad 20%. Wraz z postępem i rozwojem techniki zmieniało się wykorzystywanie drewna, a także zmienił się sposób jego wykorzystywania i przerobu.

Przemysł chemiczny i hutniczy częściowo zastąpił wyroby z drewna. Pozostał i rozwinął się przemysł tartaczny (przemysł drzewny). Przed II wojną światową znajdowało się w Napiwodzie oraz okolicach kilka tartaków. W samej Napiwodzie były dwa z napędem parowym, a pozostałe miejscowości w których były tartaki to: Zimna Woda, Nidzica, Łyna, Kot, Jedwabno, Muszaki. Bardzo często obok tartaku były młyny, które wykorzystywały napęd maszyn parowych. Jednak do dzisiaj przetrwał tylko tartak w Napiwodzie. Nasz tartak ma więc jako jedyny w gminie tradycje z przeszłości. Największą wartością są tradycje przerobu drewna i zdobywane przez lata rynki zbytu.

DOTACJA Z UNII EUROPEJSKIEJ: Wdrożenie innowacji procesowej w Zakładzie Drzewnym Napiwoda Sp. z o.o.